FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
टोखा नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता, नविकरण, अभिलेखिकरण (अद्यावधिक) तथा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०८० 04/11/2024 - 08:18 PDF icon टोखा नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता, नविकरण, अभिलेखिकरण तथा अभियान सञ्चालन निर्देशिका, २०८०.pdf
टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमको (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८० 02/07/2024 - 15:24 PDF icon टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज मापदण्ड, २०८०.pdf
टोखा नगरपालिकामा स्वास्थ्य दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ 10/17/2023 - 10:23 PDF icon CCI.pdf
टोखा नगर प्रहरी बल गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७९ 08/18/2023 - 11:02 PDF icon टोखा नगर प्रहरी बल गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
टोखा छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ 05/16/2023 - 15:18 PDF icon छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf

Pages