FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

नगर प्रहरी बल

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
प्रकाश भण्डारी  नगर प्रहरी नायब निरिक्षक, स. पाँचौ 9841951237 bhandariprakash2077@gmail.com
युवराज  थापा नगर प्रहरी जवान 9840330638  
सिताराम  आचार्य नगर प्रहरी जवान 9840002029  
जीवन कु.  विष्ट      नगर प्रहरी जवान  9841352379  
बिकेश  श्रेष्ठ नगर प्रहरी जवान 9860015309  
हिरासिंह तामाङ्ग  नगर प्रहरी जवान 9803497862  
रमेश  रिमाल नगर प्रहरी जवान 9843247398  
शशी तामाङ्ग  नगर प्रहरी जवान 9861432423