FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शेर बहादुर बि. सी. प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत cao@tokhamun.gov.np; info@tokhamun.gov.np ०१-४९८५०१३, ९८५११७३०८६
बाबुराम गौतम अधिकृत दशौँ शिक्षा शाखा bbrmgtm@gmail.com ९८४१७५८९७१
ज्ञान बहादुर अधिकारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा (अधिकृत आठौँ) account@tokhamun.gov.np; gbadhikari2000@gmail.com ९८५१११५०१३
साबित्रा कुमारी न्यौपाने अधिकृत आठौँ महिला, बालबालिका शाखा sabitraneupane96@gmail.com ९८४२०४३१४५
डा. सुष्मिता गौतम अधिकृत आठौँ पशु सेवा शाखा sush_gautam@hotmail.com ९८४१६२३६६४
विजया भट्टराई अधिकृत आठौँ शिक्षा शाखा nbijaya98@gmail.com 9849223198
अनिल प्रसाद जोशी अधिकृत सातौं योजना तथा अनुगमन शाखा joshia540@gmail.com 9849609185
बिमला ढकाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आलेप शाखा bimala2067@gmail.com ९८४१९३८८३४
ई. अनुषा शर्मा इन्जिनियर विपद तथा वातावरण शाखा anusha069bce@gmail.com 9843048671
रनलाल कुलाल अधिकृत सातौं स्वास्थ्य शाखा ranalalkulal2026@gmail.com ९८५१०१६२८६
पुजा सिंह शाही इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा shahipuja999@gmail.com ९८४८५४८७९१
खगेन्द्र सिंह धामी अधिकृत सातौं शिक्षा शाखा dhamikhagendra2010@gmail.com
ई. रुद्रनाथ आचार्य इन्जिनियर नक्सा शाखा er.rudracharya@gmail.com ९८५१०६१९५७
ई. बसन्त पाठक सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा basanta.pathak7@gmail.com; ito.tokhamun@gmail.com ९८५११३७५१३
ई. सन्तोष पौडेल इन्जिनियर नक्सा शाखा santro.poudel92@gmail.com ९८५६०५४२०३
आ. लोकेन्द्र आचार्य आर्कीटेक्चर नक्सा शाखा lokuendra@gmail.com ९८५१२१८१९९
सुमित्रा पाठक अधिकृत छैटौं कृषि शाखा sumitrapathak034@gmail.com ९८४१०१५१७५
झुमा मैनाली अधिकृत छैटौं स्वास्थ्य शाखा mainalijhuma@gmail.com
कोष विलास बगाले अधिकृत छैटौं स्वास्थ्य शाखा koshbagale123@gmail.com
बसन्त गैरे अधिकृत छैटौं स्वास्थ्य शाखा basanta92110@gmail.com ९८५८०२८४२८
दामोदर भण्डारी अधिकृत छैटौं योजना/राजश्व शाखा ९८४९८८६७३९
कमला कार्की सूचना अधिकारी प्रशासन/सहकारी शाखा suchanaadhikari@tokhamun.gov.np 9851222578
तिर्थ ब. कार्की अधिकृत छैटौं पशु शाखा karki107@gmail.com
निर्मला रेग्मी अधिकृत छैटौं महिला, बालबालिका शाखा regminirmala41@gmail.com
सन्तोष कुँवर अधिकृत छैटौं स्वास्थ्य शाखा sdai54965@gmail.com
मधुसुदन मिश्र अधिकृत छैटौं योजना शाखा gongabu8@gmail.com ९८४१३१९०६९
ई. विजेन्द्र श्रेष्ठ इन्जिनियर नक्सा शाखा bijendratokha@gmail.com ९८५१११९५९९
सिर्जना आचार्य अधिकृत छैटौं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शाखा acharyasirjana@gmail.com ९८०३१०००१६
प्रतिमा पौडेल अधिकृत छैटौं आर्थिक प्रशासन शाखा pratimapoudel61@gmail.com ९८५६०२२५९६
अशोक अधिकारी अधिकृत छैटौं पंजीकरण शाखा ashokadhikari11@gmail.com ९८४१५६५९८३
कुबेर ढुंगाना अधिकृत छैटौं जिन्सी शाखा dhunganakuber18@gmail.com ९८४९१५२९५५
सुबिका राइ अधिकृत छैटौं पशु सेवा शाखा raisabu50@gmail.com ९८२१९७३७९७
दीपक कुमार धिताल सहायक पाँचौं योजना शाखा dpk432@gmail.com 9851173287
प्रकाश डंगोल सहायक पाँचौं प्रशासन शाखा d2pulight@gmail.com 9841544987
बिमला वाग्ले सहायक पाँचौं महिला तथा बालबालिका शाखा bimalawagle585@gmail.com 9856060585