ताजा जानकारी

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रकाश आचार्य प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत info@tokhamun.gov.np ९८५११७३०८६
बाबुराम गौतम अधिकृत दशौँ शिक्षा शाखा bbrmgtm@gmail.com ९८४१७५८९७१
ज्ञान बहादुर अधिकारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gbadhikari2000@gmail.com 9851115013
बासुदेव भेटुवाल शाखा अधिकृत सामाजिक बिकास शाखा hellotokha@gmail.com ९८४१३५००२७
ई. पुजा सिंह शाही इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा shahipuja999@gmail.com ९८४८५४८७९१
अनिल प्रसाद जोशी सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा hellotokha@gmail.com 9851222578
अनुषा शर्मा इन्जिनियर नक्सा शाखा anusha069bce@gmail.com 9843048671
ई. रुद्रनाथ आचार्य अधिकृत आठौँ पूर्वाधार शाखा er.rudracharya@gmail.com ९८५१०६१९५७
ई. बसन्त पाठक सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा basanta.pathak7@gmail.com; ito.tokhamun@gmail.com ९८५११३७५१३
आ. लोकेन्द्र आचार्य आर्कीटेक्चर नक्सा शाखा lokuendra@gmail.com ९८५१२१८१९९
ई. सन्तोष पौडेल इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा santropoudel92@gmail.com ९८५६०५४२०३
मधुसुदन मिश्र सहायक पाँचौं योजना शाखा gongabu8@gmail.com ९८४१३१९०६९
विजेन्द्र श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर नक्सा शाखा ९८५१११९५९९
प्रकाश डंगोल सहायक पाँचौं प्रशासन शाखा d2pulight@gmail.com 9841544987
प्रतिमा पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा pratimapoudel61@gmail.com ९८५६०२२५९६
दीपक कुमार धिताल सहायक चौथो योजना शाखा dpk432@gmail.com 9851173287
बालमुकुन्द नाथ श्रेष्ठ सहायक चौथो वडा सचिव (वडा नं. ३-४ को संयुक्त्त कार्यालय) 9849548250
रत्न कुमार राई सव. ओभरसियर १ र २ नं. वडा कार्यालय 9851036425
लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ खरिदार सहायक, ४ नं. वडा कार्यालय lbshrestha69@gmail.com 9841952643
प्रल्हाद बानिया सहायक चौथो राजश्व शाखा 9841630327
शान्ती श्रेष्ठ सहायक चौथो सहायक, ५ नं. वडा कार्यालय 9841338097
रुबी घिमिरे सहायक चौथो सहायक, ११ नं. वडा कार्यालय 9860328422
विजयालक्ष्मी डंगोल अमिन नक्सा शाखा 9860331131
सम्झना भण्डारी सहायक चौथो सहायक, ६ नं. वडा कार्यालय 9843069206
अनिता के.सी. सहायक चौथो सहायक, ९ नं. वडा कार्यालय 9841269422