FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
विपद ब्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधी २०७५ 09/06/2018 - 08:46 PDF icon २.२.६ विपद ब्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधी २०७५.pdf
टोखा नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५ 09/06/2018 - 08:45 PDF icon २.२.५ टोखा नगरपालिका मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७५.pdf
टोखा नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/06/2018 - 08:44 PDF icon २.२.४ टोखा नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
टोखा नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ 09/06/2018 - 08:43 PDF icon २.२.३ टोखा नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५.pdf
टोखा नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 09/06/2018 - 08:42 PDF icon २.२.२ टोखा नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages