FAQs Complain Problems

न्यायिक (कानूनी इकाई)

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल  
वेखानारायण डंगोल   कानूनी सल्लाहकार 9851046848 bekhanarayand@gmail.com 
कृपा पोखरेल कानूनी सल्लाहकार  9851318635  
विक्रम खत्री कानूनी सल्लाहकार  9851253799  
सम्झना  तामाङ न्यायिक  सहजकर्ता, स.पाँचौ  9849794517 btmgsam0@gmail.com