FAQs Complain Problems

ताजा जानकारी

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
चौथो संसोधन सहितको टोखा नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 01/31/2023 - 14:47 PDF icon संसोधित टोखा नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 11/04/2022 - 12:41 PDF icon सहकारी संस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
सुपथ मूल्य सहकारी पसल संचालनको लागि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 11/04/2022 - 12:39 PDF icon सुपथ मूल्य सहकारी पसल संचालनको लागि अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
टोखा नगरपालिकाको सहकारी संस्था संचालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 11/04/2022 - 12:37 PDF icon टोखा नगरपालिकाको सहकारी संस्था संचालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
टोखा नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७८ 11/03/2022 - 11:46 PDF icon ५.३ टोखा नगरपालिकामा स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages