FAQs Complain Problems

Flash News

Act, law and directives

Post date Document
टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रमको (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८० 02/07/2024 - 15:24 PDF icon टोखा नगरपालिकाका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज मापदण्ड, २०८०.pdf
टोखा नगरपालिकामा स्वास्थ्य दर्ता, अनुमति तथा नविकरण सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ 10/17/2023 - 10:23 PDF icon CCI.pdf
टोखा नगर प्रहरी बल गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७९ 08/18/2023 - 11:02 PDF icon टोखा नगर प्रहरी बल गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf
टोखा छात्रवृत्ति कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ 05/16/2023 - 15:18 PDF icon छात्रवृत्ति कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७९.pdf
चौथो संसोधन सहितको टोखा नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 01/31/2023 - 14:47 PDF icon संसोधित टोखा नगरपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages