FAQs Complain Problems

Flash News

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
शंकरराज पाठक प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत info@tokhamun.gov.np ०१-४९८५०१३
बाबुराम गौतम अधिकृत दशौँ शिक्षा शाखा bbrmgtm@gmail.com ९८४१७५८९७१
बिमला ढकाल अन्तरिक लेखा परिक्षक आलेप शाखा ९८४१९३८८३४
ई. अनुषा शर्मा इन्जिनियर नक्सा शाखा anusha069bce@gmail.com 9843048671
पुजा सिंह शाही इन्जिनियर पूर्वाधार शाखा shahipuja999@gmail.com ९८४८५४८७९१
ई. रुद्रनाथ आचार्य इन्जिनियर नक्सा शाखा er.rudracharya@gmail.com ९८५१०६१९५७
Er. Basanta Pathak Information Technology (IT) Officer Information Technology Section basanta.pathak7@gmail.com; ito.tokhamun@gmail.com 9851137513
आ. लोकेन्द्र आचार्य आर्कीटेक्चर नक्सा शाखा lokuendra@gmail.com ९८५१२१८१९९
ई. सन्तोष पौडेल इन्जिनियर नक्सा शाखा santro.poudel92@gmail.com ९८५६०५४२०३
विजेन्द्र श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर नक्सा शाखा ९८५१११९५९९
दामोदर भण्डारी अधिकृत छैटौं योजना/राजश्व शाखा ९८४९८८६७३९
मधुसुदन मिश्र सहायक पाँचौं योजना शाखा gongabu8@gmail.com ९८४१३१९०६९
प्रकाश डंगोल सहायक पाँचौं प्रशासन शाखा d2pulight@gmail.com 9841544987
प्रतिमा पौडेल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा pratimapoudel61@gmail.com ९८५६०२२५९६
अशोक अधिकारी सहायक पाँचौं पंजीकरण शाखा ९८४१५६५९८३
कुबेर ढुंगाना सहायक पाँचौं जिन्सी शाखा ९८४९१५२९५५
सुवाश सापकोटा सहायक पाँचौं प्रशासन ९८४०३५५५३२
दीपक कुमार धिताल सहायक चौथो योजना शाखा dpk432@gmail.com 9851173287
प्रल्हाद बानिया सहायक चौथो राजश्व शाखा 9841630327
गणेश प्रसाद कोइराला सहायक चौथो राजश्व शाखा ९८५१२५९९१०
विजयालक्ष्मी डंगोल अमिन नक्सा शाखा 9860331131

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी जानकारी !!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि नयाँ योग्य नागरिकले समयमा नै आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागी निवेदन दिन हुन अनुरोध छ ।

  • जेष्ठ नागरिक (अन्य) ले आगामि आ.व. (पहिलो, दोस्रो , तेस्रो चौमासिक) मा ७० वर्ष पुग्ने भएमा यस आ.व. को साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म निवेदन दिनु पर्नेछ ।
  • जेष्ठ नागरिक (दलित) ले आगामि आ.व. (पहिलो, दोस्रो , तेस्रो चौमासिक) मा ६० वर्ष पुग्ने भएमा यस आ.व. को साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म निवेदन दिनु पर्नेछ ।
  • अन्य (विधुवा, अपांग, एकल, बालबालिका- दलित) को लागी योग्य व्याक्तिले जुन सुकै समयमा पनि नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

भत्ता पाइरहेका नागरिकहरुले प्रत्येक आ.व. को साउन १ देखि मंसिर १५ सम्म सम्वन्धित वडा कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा नविकरणको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

साथै रकम बैकको खातामा जम्मा भए/नभएको हेरी यदी रकम जम्मा नभएमा सो को जानकारी वडा कार्यालय / नगरपालिकालाई दिन हुन अनुरोध छ ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेत जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।