ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

अनिल प्रसाद जोशी

Email: 
suchanaadhikari@tokhamun.gov.np
Phone: 
9851222578
Section: 
प्रशासन शाखा