तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (82 votes)
राम्रो
20% (57 votes)
ठीकै
52% (149 votes)
Total votes: 288