तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
28% (88 votes)
राम्रो
20% (62 votes)
ठीकै
52% (161 votes)
Total votes: 311