ताजा जानकारी

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
27% (97 votes)
राम्रो
20% (69 votes)
ठीकै
53% (187 votes)
Total votes: 353