ताजा जानकारी

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (113 votes)
राम्रो
20% (84 votes)
ठीकै
54% (232 votes)
Total votes: 429