ताजा जानकारी

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (100 votes)
राम्रो
20% (75 votes)
ठीकै
54% (203 votes)
Total votes: 378