तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
29% (85 votes)
राम्रो
20% (59 votes)
ठीकै
52% (154 votes)
Total votes: 298