Flash News

तपाईलाई नगरपालिकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
26% (98 votes)
राम्रो
20% (73 votes)
ठीकै
54% (199 votes)
Total votes: 370