ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

Shanxi Province बाट आऊनु भएका चाईनीज डेलीगेटसंग यस कार्यालयमा विविध विषयमा छलफल कार्यक्रम