ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

७१ औं कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा-कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, सबै