ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

स्व-मुल्यांकन(LISA) कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा-वडाध्यक्षज्यूहरु, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, शाखा प्रमुख कर्मचारीहरु