ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

स्वास्थ्य जाँचका लागि नामावली पठाउने सम्बन्धमा-वडा कार्यालय र मेयर दिर्घायु कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८