ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

सीपमूलक तालिम सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा-प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम-वडा कार्यालयहरु, सबै