ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

सि.वि.आर. कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना