ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै ; सम्बन्धित सेवाग्राहीहरु, सबै