ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

सहभागी छनोट गरी पठाउने ताकेता सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालयहरु सबै