ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा- श्री जनप्रतिनिध ज्यूहरु, श्री कर्मचारीहरु (सबै)