ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

शैक्षिक छात्रवृति सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै र टोखा नगरपालिकाको विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७