ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

वडा कार्यालयहरुमा कार्यरत ईन्जिनियरहरुको जिम्मेवारी तोकिएको सम्बन्धमा