ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

रोजगार संयोजक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूचि प्रकाशन सम्बन्धि सूचना