ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

रोजगार संयोजक छनौट परीक्षाको समयय तालिका परिवर्तन सम्बन्धि सूचना