ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को सचेतना गोष्ठीमा सहभागी हुने सम्बन्धमा