ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

राजस्व तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धमा -वडा सचिव र सहायक कर्मचारीहरु