ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

यस नगरमा नगरपालिका र नेपाल प्रहरीको साझेदारीमा शान्ति सुरक्षा क़ायम गर्न छलफल कार्यक्रम