कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

मृतक कामदारकाे परिवारलाई आर्थिक सहायताका लागि निवेदन संकलन सम्बन्धमा श्री वडा कार्यालयहरु (सबै)