ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

भौतिक पठनपाठन बन्द गर्ने सम्बन्धमा- सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु, सबै