ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

भेडा बाख्रामा लाग्ने पिपिआर रोग विरुद्ध खोप अभियान सम्बन्धि सूचना