ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

बार्षिक नगर बिकास योजना आ.व. २०७४/०७५

टोखा नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७४/०७५ का लागी स्वीकृति कार्यक्रम, योजना तथा बजेट सहितको तेस्रो नगरपरिषदको निर्णयहरु

Supporting Documents: