ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

प्रारम्भिक सूचना प्रविधि तालिम (IT Vocational Training) बाट अतिरिक्त तालिमको लागि छनोट भएका २० जना प्रशिक्षार्थीहरुसंग ३ महिने अतिरिक्त तालिमको छलफल कार्यक्रम ।