ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

प्रशिक्षार्थी छनोट गरी पठाइदिने सम्बन्धमा - श्री वडा कार्यालयहरु सबै।