ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा-श्री वडा कार्यालयहरु (सबै)