प्रतियोगितामा सहभागी पठाईदिनु हुन - सबै विद्यालयहरु

बाल दिवस, २०७५/०५/२९ गते -टोखा नगर क्षेत्रका सबै बिद्यालयहरुका लागि,

वक्तृत्वकला तथा चित्रकला प्रतियोगिता