ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

पंजीकरण सम्बन्धी तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा-वडाध्यक्षज्यूहरु, वडा सचिव-सहायकहरु