ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नवौं नगरसभाको दोश्रो बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- नगरसभा सदस्य सबै