ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नगर प्रहरी लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन तथा शारीरिक तन्दुरुस्ती र अन्तरवार्तामा सामेल हुने सम्बन्धी सूचना