ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

नगरसभा बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा- नगरसभा सदस्यज्यूहरु, सबै