ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

तालिम संचालन सम्बन्धी आवश्यक प्रचार गरिदिनुहुन-श्री वडा कार्यालय (सबै)