ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

तथ्याङ्क तथा विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा-श्री वडा कार्यालयहरु (सबै)