ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

टोखा नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन तथा ब्यबस्थापन (कार्यविधि) नियमावली, २०७४