ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

टोखा नगरपालिका, नगर सभा, २०७५ मा आ.व. २०७५-७६ को लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका केहि झलक