FAQs Complain Problems

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौको अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्यमा निषेधाज्ञा जारी पत्र