ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धमा-श्री वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु, श्री नगरसभा सदस्य ज्यूहरु, टोखा नगरपालिका