ताजा जानकारी

उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै), श्री प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्यू (बसुन्धरा), श्री प्रहरी निरीक्षक ज्यू (गोंगबु)