ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

उद्दमशील उद्दमीहरुलाई कार्यालयको प्रांगणबाट मौरीको घार तथा अन्य सामग्री वितरण गर्दै