ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

ई-ट्याब्लेट खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना- हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित

मिति २०७८ माघ ०९ गतेको हिमालय टाइम्स्  नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित