ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

आवधिक योजना निर्माण गोष्ठीमा सहभागिता सम्बन्धमा-जनप्रतिनिधिज्यूहरु, शाखा प्रमुख, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि