ताजा जानकारी

कोभिड-१९ खोप सम्बन्धी जानकारीको लागि सम्पर्क: रणलाल कुलाल-९८५१०१६२८६; बसन्त गैरे-९८५८०२८४२८

आगामी-आ.व. २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण सम्बन्धमा-वडा कार्यालयहरु, सबै